Regulamin sklepu internetowego Fioletowy Kot

I. Informacje ogólne.

1. Właścicielem sklepu internetowego fioletowykot.pl (zwanego dalej Sklepem) jest Paweł Czerniawski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FIOLETOWY KOT Paweł Czerniawski, NIP: 712-260-82-84, REGON: 061231410, zarejestrowaną przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej.

2. Dane kontaktowe:

FIOLETOWY KOT Paweł Czerniawski
ul. Orlanda 16, 20-712 Lublin
tel. 725-044-725
e-mail: kontakt@fioletowykot.pl
GG: 38185744

3. Sklep Fioletowy Kot prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet i jest dostępny pod następującymi adresami: www.fioletowykot.pl i www.fioletowykot.com.pl

4. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż detaliczna ubrań dla niemowląt i dzieci.

5. Sklep prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.

II. Składanie i realizacja zamówień.

1. Zamówienia w Sklepie można składać wyłącznie przez Internet, przez całą dobę.

2. Zamówienia w Sklepie są realizowane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zamówienie w Sklepie może złożyć osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski lub osoba prawna (zwana dalej Klientem).

4. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Klienta jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracji.

5. Poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracji Klient:

a. potwierdza zawarte w nim dane jako własne i prawdziwe,
b. akceptuje wszystkie punkty tego Regulaminu bez zastrzeżeń.

6. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Podane ceny nie zawierają kosztów wysyłki towaru.

7. Koszt wysyłki towarów pokrywa Klient.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania, wprowadzania zmian i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

9. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

10. Klient składając zamówienie wskazuje na:

a. rodzaj i ilość towaru,
b. adres, na który ma być dostarczony zakupiony towar,
c. sposób dostawy,
d. sposób płatności.

11. Przyjęcie zamówienia przez Sklep jest potwierdzane drogą mailową lub telefoniczną.

12. W przypadku nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo do:

a. wstrzymania realizacji zamówienia i kontaktu z Klientem na podany w formularzu rejestracji e-mail i/lub telefon,
b. zmiany zamówienia i ustalenia nowych warunków zamówienia po uprzednim kontakcie z Klientem,
c. odrzuceniu zamówienia bez kontaktu z Klientem.

13. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Fioletowy Kot jest prawnie wiążącą umową sprzedaży zawieraną pomiędzy Sklepem a Klientem.

14. Klient nie może anulować lub zmieniać zamówienia, które zostało już wysłane.

15. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości jego zrealizowania oraz prawo do nie przyjęcia oferty kupna bez podania przyczyny.

16. Informacje handlowe zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert kupna.

17. Warunkiem zrealizowania zamówienia złożonego przez Klienta jest dostępność towaru w magazynie lub u jednego z dostawców Sklepu. W przypadku braku części lub całości zamówionego towaru Klient jest informowany o tym mailowo lub telefonicznie. Klient podejmuje decyzję w sprawie dalszej realizacji zamówienia. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji lub wybór innego produktu w miejsce brakującego, zamówienie może zostać zmodyfikowane i zrealizowane bez brakujących towarów lub anulowane w całości.

18. Zdjęcia produktów (odcień, kolorystyka) mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.

III. Warunki dostawy.

1. Koszt dostawy zamówionych towarów pokrywa Klient.

2. Zamówione towary dostarczane są na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracji.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienia w jego dostarczeniu wynikające z błędnie lub niedokładnie podanego adresu dostawy.

4. Towar jest wysyłany w ciągu 1-2 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu.

5. Zamówiony towar jest wysyłany firmą kurierską lub Pocztą Polską w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

6. Termin dostawy towaru Pocztą Polską wynosi do 2 dni roboczych licząc od dnia nadania (podany termin doręczenia nie jest terminem gwarantowanym tylko deklarowanym przez Pocztę Polską). W przypadku dostawy towaru kurierem zasadą jest doręczenie paczki najpóźniej w ciągu następnego dnia roboczego po dniu nadania paczki.

IV. Płatności i koszty dostawy.

1. Sklep dopuszcza następujące formy płatności:

Przedpłata na konto:
BRE Bank S.A. (mbank):
65 1140 2004 0000 3702 7401 5508
FIOLETOWY KOT Paweł Czerniawski
ul. Orlanda 16, 20-712 Lublin
W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

2. Zamówienie ulega anulowaniu po 10 dniach w przypadku nieodnotowania wpłaty na koncie Sklepu. Termin 10 dni jest liczony od dnia złożenia przez Klienta formularza zamówienia do dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu.

3. Koszty dostawy:

Rodzaj dostawy Wartość zamówienia Koszty dostawy
Poczta Polska - priorytet

0-249,99 zł

od 250 zł

11 zł

0 zł

Poczta Polska - priorytet zamówienie 1 szt. towaru 8,30 zł
Poczta Polska - przesyłka pobraniowa dowolna 19 zł
Przesyłka kurierska

0-249,99 zł

od 250 zł

16 zł

0 zł

Dostawa na terenie Lublina
od 40 zł 0 zł

 


V. Reklamacje.

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe.

2. Sklep zobowiązuje się do prawidłowego zapakowania przesyłki. Jednakże w przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia kurier przystąpi do sporządzenia protokołu szkodowego. Sporządzenia takiego protokołu może również zażądać Klient, jeżeli stwierdzi, że przesyłka została naruszona. W przypadku uszkodzeń lub ubytków niewidocznych w chwili wydania przesyłki Klient ma prawo zażądać sporządzenia protokołu szkodowego nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia przesyłki. Protokół szkodowy podpisują kurier i Odbiorca, a kopię protokołu otrzymuje Odbiorca.

3. Reklamacji podlegają:

a. towary posiadające wady ukryte powstałe z winy producenta,
b. towary uszkodzone w czasie transportu (niezbędny jest protokół szkodowy),
c. towary niezgodne z zamówieniem.

4. Reklamacje nie będą rozpatrywane pozytywnie w przypadku towarów uszkodzonych w wyniku nieprawidłowego używania i konserwacji.

5. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji przez Sklep jest dostarczenie przesyłką pocztową reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu (faktura VAT) i wypełnionym formularzem reklamacji na adres Sklepu:
FIOLETOWY KOT Paweł Czerniawski, ul. Orlanda 16, 20-712 Lublin

formularz reklamacji

6. Sklep ustosunkuje się do żądania zgłoszonego przez Klienta w ramach reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dniu złożenia reklamacji. Jeżeli ostatni dzien wypada w dzień wolny od pracy, to termin ten przesuwa się na najbliższy dzień roboczy.

7. Klient zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji drogą elektroniczną lub telefoniczną.

8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sklep zwraca koszty odesłania towaru poniesione przez Klienta oraz odsyła pełnowartościowy towar na swój koszt na adres podany przez Klienta. Termin odesłania towaru zostanie ustalony z Klientem telefonicznie lub e-mailowo.

VI. Zwroty.

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie na piśmie stosownego oświadczenia w terminie 10 dni. Termin dziesięciodniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy liczy się od dnia otrzymania przesyłki.

2. Zwracany towar Klient wysyła na swój koszt na adres Sklepu wraz z otrzymanym dowodem zakupu (faktura VAT) i wypełnionym formularzem zwrotu.

formularz zwrotu


3. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym:

a. towar nie może być uszkodzony, używany ani nosić jakichkolwiek śladów użytkowania,
b. towar musi być kompletny i w oryginalnym opakowaniu,
c. oznaczenia towaru oraz metki nie mogą być naruszone.

4. Klient zobowiązany jest do zwrotu nieuszkodzonego towaru w terminie 14 dni.

5. Przesyłka ze zwracanym towarem powinna być należycie opakowana, tak aby towar nie uległ zniszczeniu podczas transportu.

6. Przesyłki za pobraniem nie będą przez Sklep odbierane.

7. Zwrot należności (cena towaru i koszty przesyłki towaru ze Sklepu do Klienta) na wskazane przez Klienta konto nastąpi w ciągu 10 dni roboczych liczonych od daty dostarczenia zwracanego towaru na adres Sklepu.

VII. Polityka prywatności.

1. Administratorem danych Klientów jest Paweł Czerniawski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FIOLETOWY KOT Paweł Czerniawski, NIP: 712-260-82-84, REGON: 061231410, zarejestrowaną przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej.
Dane kontaktowe:
FIOLETOWY KOT Paweł Czerniawski
ul. Orlanda 16, 20-712 Lublin
tel. 725-044-725

2. W formularzu rejestracji i w formularzu zamówienia Klient podaje swoje dane osobowe, niezbędne do realizacji zamówienia, w celu realizacji umowy sprzedaży. Zarejestrowany Klient ma prawo wglądu do danych, może w każdym czasie dokonać samodzielnej modyfikacji, bądź zażądać ich usunięcia z bazy danych Sklepu.

3. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 883 z późn. zm.) każdy Klient korzystający z usług Sklepu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówień i korespondencji pomiędzy Sklepem a Klientem. Sklep chroni i przetwarza dane osobowe w celu i zakresie określonym ustawą.

4. Nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych, ani adresowych Klientów Sklepu. Dane te mogą jedynie zostać udostępnione w przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych lub organom wymiaru sprawiedliwości w przypadku naruszenia regulaminu serwisu lub prawa.

VIII. Wymagania techniczne.

1. Do przeglądania i korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet. Przeglądanie i korzystanie ze Sklepu wymaga przeglądarki internetowej w wersji IE 7 (oraz wersje wyższe), Firefox 4.0 (oraz wersje wyższe), Opera, Google Chrome.

IX. Postanowienia końcowe.

1. Tekst niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O zmianach Klient będzie powiadamiany drogą elektroniczną na adres mailowy podany w formularzu rejestracji. Regulamin w obecnej postaci obowiązuje od dnia 24.02.2014ar.

2. Klient ma 30 dni na sprzeciwienie się nowym postanowieniom Regulaminu. Termin biegnie od chwili otrzymania wiadomości email, o której mowa w ust. 1. Do momentu upływu tego terminu, Klient związany jest treścią postanowień Regulaminu sprzed zmian. Sprzeciw wyrażający brak akceptacji zmian należy przesłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej sklepu: kontakt@fioletowykot.pl. Brak akceptacji zmian wprowadzanych do Regulaminu jest równoznaczny z rezygnacją z korzystania z usług Sklepu i skutkuje usunięciem zarejestrowanego konta Klienta.

3. Obsługa Sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane dotyczące oferowanych towarów były zgodne z rzeczywistością, a zdjęcia odzwierciedlały stan rzeczywisty towaru.

4. Rozbieżności wynikające z osobistych ustawień komputera lub monitora Klienta nie stanowią podstawy do reklamacji.

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości wysyłanych na podany przez Klienta adres mailowy oraz za usuwanie i blokowanie maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie Sklepu, wycofania poszczególnych produktów, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwołania akcji promocyjnych lub wprowadzania w nich zmian bez uprzedzenia.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Sklepu oraz prawo do innych przerw w dostępnie do Sklepu, spowodowanych w szczególności koniecznością konserwacji lub naprawy systemu.

8. Z chwilą przesłania formularza zamówienia towaru Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje go bez zastrzeżeń, a także zgadza się na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do celów realizacji złożonego zamówienia. Dane osobowe Klienta są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo wglądu do własnych danych osobowych, poprawek tych danych oraz do ich usunięcia z bazy danych Sklepu.

9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Sklepu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Kontakt

Telefon tel. 725-044-725
Email kontakt@fioletowykot.pl
GG 38185744
Dodaj do ulubionych Dodaj do ulubionych

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka


Wyszukiwanie zaawansowanewyszukiwanie zaawansowane


Przechowalnia

przycisk

Newsletter

Informacje o promocjach i nowościach na Twoją skrzynkę